Przedszkole nr 4 w Poznaniu "Antoninkowe Skrzaty"

Aktualności

Drodzy Rodzice.
Bardzo proszę, żeby dzieci były przyprowadzane do przedszkola do godziny 8:15.
W sytuacji, kiedy Państwo mają ważny powód żeby przyjść później, proszę powiadomić placówkę 
do godziny 8:00.
               Z wyrazami szacunku   
               Jolanta Raczyńska - dyrektor Przedszkola

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2024/2025

KLIKNIJ

„Drzwi otwarte” odbędą się w naszym przedszkolu w poniedziałek, 4 marca o godz. 16:00. Serdecznie zapraszamy.

WYDARZENIA LUTY

06.02.2024 – ZOOEKIPA (surykatki)

08.02.2024 – TŁUSTY CZWARTEK

09.02.2024 – DZIEŃ PIZZY

14.02.2024 – WALENTYNKI

12 – 23.02. 2024 – FERIE ZIMOWE

PRZERWA WAKACYJNA

W roku 2024 miesiąc dyżurny to sierpień (UWAGA – zaczynamy od 29 lipca do 23 sierpnia), przerwa wakacyjna w lipcu i ostatni tydzień sierpnia.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

Na podstawie Uchwały nr LXXXVII/1622/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30 czerwca 2023

wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego zostaje ustalona na 1,30 zł za każdą

rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.

OPŁATY
- ŻYWIENIE - stawka wynosi 10 zł/dzień.
- POBYT - stawka wynosi 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu z wyłączeniem 5 godzin realizacji podstawy programowej (8:00 - 13:00).
W przedszkolu wprowadzony jest elektroniczny system rejestracji przyprowadzania i odbierania dziecka. Naliczanie następuje na podstawie zarejestrowania kartą godziny wejścia i wyjścia (rejestrują panie odbierające i wydające dziecko).
Każde dziecko ma przypisane dwa indywidualne konta (pobyt i żywienie). Wyjątkiem są dzieci 6-letnie, za które nie pobiera się opłaty za pobyt.
Płatności dokonuje się do 10 dnia miesiąca, w którym została opublikowana informacja o kwotach wpłat (płacimy za miesiąc poprzedni).
Informacja o należności podana jest na Państwa profilu po zalogowaniu w iPrzedszkolu (skrócona instrukcja dostępna jest na STRONIE GŁÓWNEJ w dokumentach do pobrania).
Skip to content