Przedszkole nr 4 w Poznaniu "Antoninkowe Skrzaty"

Osiągnięcia i sukcesy

OSIĄGNIĘCIA I SUKCESY:

  • Zintegrowanie działania środowisk (Rodzina, Przedszkole, Rada Osiedla, Wydział Oświaty) na rzecz rozwoju osobowego dziecka.
  • Rozbudzenie zainteresowania mieszkańców osiedla Antoninek placówką przedszkolną jako nośnika dóbr kulturalnych dla środowiska.
  • Terapia zaburzeń mowy, wad postawy, zajęcia umuzykalniając oraz lekcje języka angielskiego.
  • Nowy plac zabaw, który został sfinansowany przez Radę Osiedla Antoninek, Zieliniec, Kobylepole. Otwarcie nastąpiło 13 października 2012r.
Skip to content