Przedszkole nr 4 w Poznaniu "Antoninkowe Skrzaty"

Wizja przedszkola

Wizja Przedszkola nr 4:

  • Przedszkole nr 4 dba o to by dzieci opuszczające przedszkole były otwarte, twórcze, samodzielne i spontaniczne, by znały siebie i własne możliwości oraz szanowały i tolerowały odrębność innych, radziły sobie w sytuacjach trudnych, umiały rozwiązywać problemy i były dobrze przygotowane do obowiązku szkolnego.Dzięki temu dzieci rozpoczynają naukę bez stresu i osiągają sukcesy.
  • Zajęcia obowiązkowe i dodatkowe prowadzone są na wysokim poziomie. Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają dzieciom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. Program wychowawczy dostosowany jest do potrzeb i oczekiwań dzieci, rodziców i środowiska lokalnego z poszanowaniem praw dziecka.
  • Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana i kompetentna kadra, dzieląca się wiedzą i umiejętnościami z pracownikami przedszkola i rodzicami. Wszyscy pracownicy są życzliwi i uśmiechnięci, są zadowoleni, że tu pracują i wspólnie tworzą wspaniałą atmosferę.
  • Dzieci poznają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także rozumnie korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb.
  • Przedszkole współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym dla dobra wychowanków. Wychodzimy naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rodziców. Organizujemy imprezy, uroczystości, które pozwolą nam wspólnie spędzić czas, zaistnieć w środowisku, wzbogacić bazę placówki.
  • Główne zadanie przedszkola to opieka, wychowanie i nauczanie, wspieranie rozwoju każdego dziecka. Naszym założeniem jest realizacja tego zadania w sposób nowatorski, przyjazny dzieciom, ich rodzinom i nauczycielom.
Skip to content