Przedszkole nr 4 w Poznaniu "Antoninkowe Skrzaty"

Ramowy rozkład dnia

SCHODZENIE SIĘ DZIECI

6:00-7:30 – zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne.

7:30-8:00 – indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym; pozostałe dzieci zabawy dowolne

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

8:00-8:30 – zabawy ruchowe i czynności higieniczno-porządkowe.

8:30-9:00 – śniadanie.

9:00-10:00 – zajęcia dydaktyczne.

10:00-10:45- zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacer, obserwacje przyrodnicze.

10:45-11:00- czynności higieniczno-porządkowe.

11:00-11:30- I obiad + owoce, warzywa lub deser.

11:30-13:00- zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci (grupa najmłodsza relaks i odpoczynek).

13:00-13:15- czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do obiadu.

13:15-13:45- II obiad. 

ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI

13:45-14:30 – zabawy relaksacyjne lub zabawy o niewielkim natężeniu ruchu.

14:30-17:00 – zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci.

PROPOZYCJE ZAGOSPODAROWANIA CZASU PRZEBYWANIA DZIECKA W PRZEDSZKOLU:

I – co najmniej 1/5 czasu przeznaczono na zabawę.

II – najwyżej 1/5 czasu zajmują zajęcia dydaktyczne.

III – co najmniej 1/5 czasu dzieci spędzają na powietrzu.

IV – pozostałe 2/5 czasu nauczyciel może zagospodarować na:

– pracę wyrównawczą, pracę z dzieckiem zdolnym…

– czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne…

PODANE CZASY SĄ ORIENTACYJNE I ZALEŻĄ OD SYTUACJI W DANYM DNIU

Skip to content